Kindgesprek.

Voor ons als mediator staan de kinderen op de eerste plaats en dat geldt voor jullie als ouders natuurlijk nog meer!

Daarom biedt In Overleg Mediators gratis kindgesprekken aan. Tijdens een kindgesprek krijgt het kind de kans om aan te geven wat het niet wil en wat het vooral wel wil in de nieuwe situatie. Renske zal tijdens het gesprek met jullie kind achterhalen wat voor hem of haar van belang is, zonder dat jullie kind daarmee in een loyaliteitsconflict terecht komt.

Elk kind is loyaal aan beide ouders, dat is genetisch bepaald. Als ouder hoef je daar in eerste instantie niets voor te doen! Komt een kind echter in een loyaliteitsconflict terecht, doordat het bijvoorbeeld als tussenpersoon voor de ouders moet fungeren, dan raakt het kind in het diepste van zijn wezen gewond. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor het kind, en ook voor (é én van) de ouders.

Kijk bijvoorbeeld eens op: richtlijnenjeugdhulp.nl of tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Gelukkig is dit allemaal te voorkomen met goede afspraken. Want na de scheiding wordt goede communicatie tussen de ouders nog belangrijker voor de kinderen!

Renske voert kindgesprekken met kinderen vanaf 4 jaar oud. De inhoud van die gesprekken is natuurlijk van heel andere orde dan bij een veertienjarige.

De kindgesprekken van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 zijn echt bedoeld om het kind mee te nemen in de ontwikkelingen van de scheiding. Ze het gevoel te geven dat zij er toe doen. De beslissingen liggen namelijk geheel bij de ouders.

Vanaf 12 jaar kan een kind door de rechter worden gevraagd zijn of haar mening kenbaar te maken. Het mag echter nog steeds niet zelf kiezen bij wie het wil wonen. Een kind laten bepalen of het bij papa of mama wil wonen, is het kind in een loyaliteitsconflict brengen. Kiest het kind voor de é én, dan wijst het tegelijkertijd de ander af. Wel mag er gevraagd worden naar de mening van het kind zelf.

Vanaf 18 jaar mogen jongvolwassenen zelf kiezen.