Financiën

Bij een scheiding komt heel wat kijken, niet alleen juridisch en emotioneel, maar ook financieel. Financieel gezien wordt er verdeeld, zoals jullie dat hebben afgesproken. Dat kan zijn bij helfte als jullie getrouwd zijn in de algehele gemeenschap van goederen, of gedeeltelijk als jullie getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden of met uitsluiting van elkaar. Bij dat laatste is alles al gescheiden. Maar wat houdt dit allemaal in?

De eerste stap is bepalen onder welke voorwaarden jullie: ‘Ja’, tegen elkaar hebben gezegd. Vervolgens wordt bepaald welke acties er nodig zijn om jullie financieel te scheiden.

Te denken valt aan:

  • de kinderalimentatieberekening
  • de partneralimentatieberekening
  • de verdeling van de woning en de inboedel
  • de vermogensverdeling

Een financiële scheiding is geen 1+1=2 berekening. Het is maatwerk, en daarom is het van groot belang dat jullie het samen eens zijn of worden over de invulling van die verdeling. Vervolgens rekent de mediator al deze zaken voor u uit en bespreekt dit met u. Eventueel verwijst de mediator door naar een financieel adviseur als de zaken ingewikkelder liggen.

Alle uitkomsten en bedragen worden vastgelegd in het convenant en/of in het ouderschapsplan, zodat het juridisch goed is vastgelegd.